Ali İnandım – Başkan 
Prof. Dr. Abdülrezak Altun – 2. Başkan
Belma Güner Dolu – Sayman
Nurcan Herischi
Alpaslan İpek
Prof. Dr. Fatih Keskin

Yedek Üyeler
Sanem Baykoçak
Zeynep Gül Özşen
Feyza Okan
Jale Penekli
Gülsüm Gülnaz Gültekin
Cahit Seymen

Denetleme Kurulu
Sibel Nart
Süleyman Coşkun
İhsan Doğan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Mualla Erkul
Ahmet Abakay
Ali Şimşek

Belma Güner Dolu – Başkan 
Ali İnandım – 2. Başkan
Prof. Dr. Abdülrezak Altun – Sayman
Canan Avşaroğlu Özgür
Prof. Dr. Fatih Keskin 
Nurcan Karagöz Herischi

Yedek Üyeler
Deniz Sezgin
Gülsüm Gülnaz Gültekin
İhsan Doğan
Mehmet Sobacı
Selma Özinanır
Şükrü Küçükşahin

Denetleme Kurulu 
Süleyman Çoşkun 
Sibel Nart 
Tamer Ardıç 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Zeynep Gül Özşen
Ahmet Abakay
Haluk Geray

Abdülrezak Altun – Başkan
Canan Avşaroğlu Özgür – 2. Başkan
M. İhsan Doğan – Sayman
Ali İnandım
Pınar Gülter
Mehmet Ağduk
Ruken Öztürk
Demet Kayıran

Sibel Nart – Başkan
Canan Avşaroğlu Özgür – 2. Başkan Turgay Gürses – Sayman
M. İhsan Doğan – Sayman
Abdülrezak Altun – Sayman
Tayyar Çelebi
Eser Köker
Ruken Öztürk

Yedek Üyeler
Rezzan Örsten
Ahmet Abakay 

Denetleme Kurulu
Serhat Hürkan
Ahmet Muhtar Mutluay
Süleyman Coşkun
Haldun Cezayirlioğlu

Haldun Cezayirlioğlu – Başkan
Canan Avşaroğlu Özgür – 2. Başkan
Sibel Nart – Sayman
Ahmet Abakay
Deniz Sezgin
Zeynep Gül Özşen 

Yedek Üyeler 
Abdülrezak Altun 
Feyza Okan Şengül Sislioğlu

Denetleme Kurulu
Tayyar Çelebi
Cenap Kayasü
Esra Işık Özgönül
Ahmet Muhtar Mutluay
Pınar Gülter
Mehmet Demirkol

Haldun Cezayirlioğlu (Başkan)
Canan Avşaroğlu Özgür (2. Başkan) Abdülrezak Altun (Sayman)
Fatih Keskin
Sibel Nart
Recep Karagözlü
Faruk Bildirici
Ahmet Abakay
Zeynep Gül Özşen

Fatih Keskin (Başkan)
Canan Avşaroğlu Özgür (2. Başkan) Abdülrezak Altun (Sayman)
Sibel Nart
Selma Özinanır
Pınar Gülter
Alper Bildirici
Haldun Cezayirlioğlu

Abdülrezak Altun – Başkan
Sibel Nart – 2. Başkan
Fatih Keskin – Sayman
Süleyman Coşkun
Meltem Ağduk
Selma Özinanır
Şükrü Küçükşahin 

Yedek Üyeler
N. Serhat Hürkan
Selma Kazbek
Canan Avşaroğlu Özgür

Abdülrezak Altun – Başkan
Şengül Sislioğlu – 2. Başkan
Fatih Keskin – Sayman
Sibel Nart
Turgay Gürses
Asiye İşcan
Asker Kartarı
Mehmet Yüksel 

Yedek Üyeler
Selma Özinanır
Ayhan Sağocak
Mehmet Macit Mert 

Süleyman Coşkun – Başkan
Abdülrezak Altun – 2. Başkan
Selma Özinanır
Ayhan Sağocak – Sayman
Mehmet Sobacı
N. Serhat Hürkan
Asker Kartarı 

Yedek Üyeler
Feyza Okan
Nursel Gürdilek
Turgay Gürses

Süleyman Coşkun – Başkan
Bülent Çaplı – 2. Başkan
Abdülrezak Altun – Sayman
Kemal Balcı
Mehmet Gürpınar
H. İkbal Gürpınar
Erol Mutlu  

Yedek Üyeler
Yılmaz İçöz
M. Cenap Kayasü
Recep Karagözlü

Süleyman Coşkun – Başkan
Ahmet Tolungüç – 2. Başkan
Zeynep Gül Özşen- Sayman
Abdülrezak Altun
Bülent Çaplı
Yılmaz İçöz
Erol Mutlu 

Yedek Üyeler
Recep Karagözlü
Gülçin Erşen
Cevdet Cantürk