Her yıl düzenlediğimiz “Meslekte 50 Yıl Onur Günü”nde, iletişim alanına giren mesleklerine yarım yüzyıldan fazla emek vermiş ustaların yanı sıra, 50. Yıl Mezunlarımızı ve İLEF uygulamalı atölyelerde gösterdikleri başarı nedeniyle Emek Ödülüne layık görülen öğrencilerimizi ağırlıyoruz.

2016 Yılında Meslekte 50 Yıl Onur Günü Ödülünü Alanlar

Atılay Çizik                             Televizyoncu

Ayla Arıcı                                Radyocu

Bengül Erdamar                     RD-TV

Bozkurt Kuruç                        Tiyatrocu

Demet Özer                             Radyocu

Deniz Gökçer                          Tiyatrocu

Erkal Yavi                               Grafik Tas. ve Fot.

Gökçen Hıdır                           Tiyatrocu

Güner Sarıoğlu                       RD-TV

Hamit Toprak                         Gazeteci

İsmet Kesen                            Radyocu

İsmet Uluğ Solak                    Gazeteci

Meral Niron                            Tiyatrocu

Mustafa İstemi                        Gazeteci

Nahit Katlan                           Televizyoncu

Nazmi Kal                               Televizyoncu

Okay Sağtürk                         TV, Tiyatro, Gaz.

Osman Aziz Yeşil                    Fotoğrafçı

Ömer Faruk Uçman                Reklamcı

Rıza Göktaş                            Radyocu

Selim Esen                              TV ve Gazeteci

Semih Sergen                          Tiyatrocu

Şebnem Savaşçı                      Radyocu

Tuncer Güven                         Radyocu

Varlık Özmenek                      Gazeteci ve TV

Zafer Ataylan                          Reklamcı

Zafer Ergin                             Tiyatrocu

Zeki Çıkman                           RD-TV

Zeynep İbrahimhakkıoğlu       RD-TV