Fakültemize uzun yıllar hizmet etmiş, bölüm başkanlığı görevini yürütmüş, TBMM’de, Polis Akademisinde ve Basın İlan Kurumunda görevler üstlenmiş, dersler vermiş, Türkiye’de halkla ilişkiler alanının duayenlerinden Prof. Dr. Metin Kazancı Hocanın Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans düzeyinde vermekte olduğu Kamusal İlişkiler dersi kapsamında meydana geldiği iddia edilen bir olay gerekçe gösterilerek içine düşürüldüğü durum hepimizi üzmüştür. 

Hocamızın saygın bir İLEF’li olmanın ötesinde lisans eğitimini aldığı Mülkiye’ye bağlılığı; dolayısıyla emekli olsa da akademik camiaya, üniversite öğrencilerine yakınlığı da herkesçe malumdur. 

Hocamızın ders esnasında kullandığı ifadenin siyasi malzeme yapılması bilimsel ve akademik özgürlüğü zedelemektedir. Bu durumu ve hocamızın linç girişimine uğramasını kabul edilemez buluyoruz.

Hocamız bu durum karşısında her zamanki gibi metanetini ve soğukkanlılığını koruyor olsa da onu yakından tanıyanlar olarak, Metin Kazancı’yı tanımayan, akademik çalışmalarından habersiz, niteliği, niyeti ve maksadı hakkında hiçbir fikri olmayan kişilerden kaynaklı bu davranışları, hocamızın hiçbir şekilde hak etmediğini düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarımızla paylaşır, saygılar sunarız.

İLEV Yönetim Kurulu