İLEV’in kurulduğu 1996 yılından bu yana düzenli olarak sürdürdüğü burs programı kapsamında 2020-2021 döneminde burs desteği alacak İLEF öğrencileri belli oldu.

23 Ekim 2020 tarihine kadar burs programından yararlanmak için 27 öğrenci başvurdu. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı ile COVİD salgını nedeniyle online görüşme yapıldı. Burs değerlendirme komisyonunda bu yıl İLEV Başkanı Ali İnandım, Sayman Prof. Dr. Abülrezak Altun, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Keskin ve Öğr. Gör. Dr. Gökhan Bulut yer aldı. Bu yıl burs vermek üzere 11 bursiyer seçildi. Öğrencilere Ekim-Mayıs ayları arasında 8 ay boyunca ayda 250 TL karşılıksız burs verilecek.

İLEV Başkanı Ali İnandım, burs değerlendirmesi sonrasında yaptığı açıklamada şu hususlara değindi:

“Bu vesileyle, Vakfımıza sağladıkları desteklerle sizlere burs fonumuza önemli katkı sağlayan, ilk dönem mezunlarımızdan Nurettin Sarılar’a,  Başgül Ailesi adına Seval Nuray Başgül’e ve Görünüm Dayanışma Sandığı ve Gazete Rüzgârlı’daki genç İLEF’lilere sizler adına en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Nurettin Sarılar, dönem arkadaşı müteveffa Vedat Tayyar Erdamar adına 4 öğrencinin, Başgül ailesi, genç yaşta yitirdikleri ağabeyleri, aynı zamanda mezunumuz Mehmet Şenol Başgül adına iki öğrencinin, Görünüm ve Gazete Rüzgarlı’nın genç çalışanları mezunlarımız ise çok çok genç yaşta yitirdiğimiz mezunumuz Merve Güleç adına bir öğrencinin bursunu hemen temin ettiler. Burada isimlerini sayamadığımız yüzden fazla mezunumuz farklı miktarlarda düzenli bağışlarıyla burs fonumuzu sürekli destekliyor. Bu destekler ki burslarımızı sürekli ve düzenli ödememizin en büyük güvencesini oluşturuyor. Bu vesileyle katkı veren herkese bir kez daha en içten teşekkürlerimiz sunuyoruz.”