Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı Kurucular (İLEV) Kurulu, 16. Olağan Toplantısı’nı 15 Mart 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi’nde gerçekleştirmiştir.

Divan Başkanlığı’nı Ali Bostancıoğlu’nun, divan üyeliklerini ise Tolga Acar ile Erdinç Kaygusuz’un yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Gelir-Gider Hesapları ve Bilanço okundu. Denetim Raporu’nun da okunması ardından Gelir Gider Hesapları ve Bilanço ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. Ardından Denetim Kurulu raporu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra seçimlere geçildi ve açık oylama usulüyle yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Ali İnandım, Abdülrezak Altun, Ali Şimşek, Alpaslan İpek, Nurcan Herischi ve Zeynep Gül Özşen seçildi. 7. üyenin ise Vakıf Senedi gereği, İLEF Dekanlığınca görevlendirilmesi bekleniyor.

Yönetim Kurulu yedek üyelikleri Cahit Seymen, Ferhat Erdinç Kaygusuz, Alican Özer, Mehmet İhsan Doğan, Tolga Acar ve Arif Goriça’dan,

Denetleme Kurulu asil üyeleri Sibel Nart, Jale Peneklioğlu ve Gülsüm Gülnaz Gültekin’den,

Denetleme Kurulu yedek üyelikleri ise Tamer Ardıç, Recep Karagözlü ve Mualla Erkul’dan oluştu.

Genel Kurul’da ayrıca, vakfa üye olmak isteyenleri kaydetmek üzere, Yönetim Kurulu’na görev ve yetki verildi.