Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfının 11 Mart 2018 Pazar günü yapılan Kurucular Kurulu toplantısında 2018-2020 dönemi için seçilen İLEV Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 15 Mart 2018 Perşembe günü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonununda gerçekleştirdi. Ali İnandım’ın Başkan, Belma Güner Dolu’nun 2. Başkan, Abdülrezak Altun’un Sayman olarak görevlendirildiği Nurcan Karagöz Herischi, Alpaslan İpek ve Fatih Keskin’den oluşan yönetim kurulu, Dekanlığın ‘ın atayacağı doğal üyesiyle tamamlanmış olacak. Kurul toplantısına YK yedek üyeleri, ile Denetim Kurulu ve Denetim Kurulu yedek üyeleri de davetliydi. Bu çerçevede toplantıya YK yedek üyelerinden Zeynep Gül Özşen, Jale Peneklioğlu ve Cahit Seymen ile Denetim Kurulu Yedek Üyelerinden Mualla Erkul da katıldı.