Sayın Kurucular Kurulu Üyesi;

İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Haziran 2012 tarihli toplantısında Vakıf senedinde gerekli değişikliklerin yapılması için Olağanüstü Kurucular Kurulu’nun toplanmasına karar vermiştir.

Toplantı gündemi ve yeri aşağıda belirtilmiş olup birinci toplantı 13 Temmuz 2012 Cuma günü saat 14.00’da, salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 15 Temmuz 212 Pazar günü saat 14.00’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sibel Nart
İLEV Başkanı

Gündem
1- Açılış
2- Saygı duruşu
3- Divan Başkanlığı seçimi (1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 katip üye)
4- Vakıf senedinde önerilen değişikliğin görüşülerek karara bağlanması
5- Dilek ve temenniler

Toplantı yeri: İLEV Hafta Sonu Lokali
Sokullu Cad. İğde Sok. No:30/A Sokullu Çankaya ANKARA
Tel: 0312 229 5589 – 0535 453 7493
0312 319 7714 / 247 – 0535 285 9822
Faks: 0312 362 27 17