Değerli arkadaşlarımız ve Vakıf Genel Kurul Üyelerimiz,

19 Şubat 2012 Tarihinde yapılacak İLEV Olağan Genel Kurulu için, Vakıf Genel Kurul Üyelerimize çağrı mektupları ve beraberinde Vekaletname Örneği, taahütlü posta kanalıyla gönderilmiş olmasına rağmen, “adres değişikliği” veya “adresinde bulunamadı” gerekçeleriyle iade olunmaktadır.

Bu hafta içinde ikinci kez dağıtım çalışması gerçekleştirilecektir. Ancak, yine benzeri bir gerekçeyle karşılaşmak mümkün görülmektedir. Ne yazık ki, adres değişiklikleri yapmış olan arkadaşlarımıza ulaşmakta güçlük çekilmektedir.

Bu sebeble, Vakıf Genel Kurul Üyelerimizin bu yazıyı esas alarak, adreslerine gelecek duyuruyu beklemeksizin, 19 Şubat 2012 Tarihinde Saat 11.00’de Okulumuz Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi’nde yapılacak Genel Kurul davetine icab etmelerini rica eder, saygılar sunarım.

Haldun Cezayirlioğlu
İLEV Y.K Başkanı