19 Şubat 2012 Çağrı - İLEV Kurucular Kurulu Üyeleri Divan Toplantısı ve SeçimlerHaldun CEZAYİRLİOĞLU
İletişimliler Vakfı Başkanı

NOT: Katılamamanız halinde Genel Kurul’a katılacağını bildiğiniz bir arkadaşınızı ekteki belge ile vekil tayin edebilirsiniz. Lütfen katılıp katılamayacağınız hakkında bilgi veriniz.
Tel: (0 312) 319 77 14 / 247 – 0535 285 9822
e-posta: mezun@media.ankara.edu.tr
e-posta: hcezayirlioglu@gmail.com

GÜNDEM:
1- Açılış,
2- Saygı Duruşu,
3- Divan Başkanlığı Seçimi (1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 katip üye),
4- Kurucular Kurulu adaylarının görüşülmesi ve kabulü,
5- Yönetim Kurulu çalışma raporunun, gelir-gider hesapları ve bilançonun okunması,
6- Denetim Kurulu raporunun okunması,
7- Raporların görüşülmesi ve aklanması,
8- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi,
9- Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI VAKFI
9. KURUCULAR KURULU TOPLANTISI DİVAN BAŞKANLIĞI’na

Kurucu üyesi bulunduğum, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı’nın 19 Şubat 2012 Pazar günü saat 11.00’da. Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek dokuzuncu Kurucular Kurulu Toplantısı’na, mazeretim nedeni ile katılamayacağım.

Bu nedenle kurucu üyelerimizden ………………………………………………………’yı vekil tayin ettiğimi ve beni temsilen oy kullanma yetkisini kendisine devrettiğimi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

ADI – SOYADI: TARİH:

İMZA: