İLEV Öngören Yüksek Lisans Burs Başvurusu Başladı

Ankara İletişimliler Vakfı Öngören Bursu YönergesiÖngören Bursu 1999 yılında vefat eden Mahmut Tali Öngören ile 2001 yılında vefat eden Esin Öngören’in miraslarından bağışlanan kaynak ile kurulan fondan karşılanmaktadır. Fonun yönetimi Ankara İletişimliler Vakfı tarafından yürütülmektedir. Bu yönerge, söz konusu fonun amacına uygun olarak kullanımını sağlamak için oluşturulmuştur.Bursun verileceği kişiler


1- Öngörenler Bursu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi lisansüstü programlarında (yüksek lisans ve doktora) eğitim görenler ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans programlarından mezun olup, başka yükseköğretim kurumlarında iletişim alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilere açıktır.Bursun verileceği düzeyler


2- Burs, yüksek lisans ve doktorada, ders ve tez aşamasında olmak üzere iki düzeyde verilir. Ders aşaması bursları yüksek lisans ve doktora için Ekim-Haziran ayları süresince verilir, tez aşaması bursları yüksek lisans için 1.5 yıl, doktora için 2.5 yıldır.Bursa başvuru dönemleri


3- Ders aşaması burslarına 2004-2005 öğretim yılından başlamak üzere yukarıda anılan lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler başvurabilir. Tez aşaması burslarına ise, ders aşaması tamamlandıktan sonra başvurulur. Ders aşaması bursu alanların tez aşaması bursu için yeniden başvurması gerekir.Bursa başvuranlardan istenecek belgeler


4- Ders aşaması bursları için başvuru sırasında istenecek belgeler:


a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans, doktoraya başvuranlar için yüksek lisans transkripti,


b) Ders seçim formunun bir örneği,


c) Ders hocalarından alınacak derse devam ettiğini gösterir bir belge, (söz konusu belge, boş halde öğretim elemanlarında mevcuttur; aday kapalı zarf içinde komisyona teslim eder),


d) Adayların bursa başvuru gerekçelerini ve ekonomik durumlarını ayrıntılı şekilde açıklayan bir başvuru mektubu.


Tez aşaması bursları için başvuru sırasında istenecek belgeler:


a) Ders aşamasının transkripti,


b) Tez projesi,


c) Tez danışmanının aday hakkında kapsamlı bir değerlendirmesini içeren ve kapalı zarfla teslim edilecek bir değerlendirme raporu.Bursun sayısı


5- Ders aşaması ve tez aşaması için toplam 10 (on) burs konulmuştur. Bursların yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasındaki paylaşımı hususunda Burs Değerlendirme Komisyonu yetkilidir.Bursun miktarı


6- Bursların miktarı ders aşaması ve tez aşaması için 100 milyon TL. olarak öngörülmüştür. Bu miktar bursun başladığı tarih esasa alınmak kaydıyla her yıl % 10 artırılır.Bursun devamının denetlenmesi


7- Bursun devamına ilişkin sürecin denetlenmesi için, burs alan öğrencilere dair ders aldığı öğretim üyelerinden derse devam, ilgi ve başarısı hakkında değerlendirmelerini içeren değerlendirme raporu istenir. Ders dönemi bursları için raporların Aralık ayı sonu, Şubat ayı sonu ve Nisan ayı sonu olmak üzere üç adet olması, tez dönemi raporlarının ise 3’er aylık sürelerde olması gerekir.


Öğrenci tez aşamasında ise, adaydan, bir ya da birkaç sayfalık tez aşamasında geldiği noktayı belirten bir raporu tez danışmanına vermesi ve buna dayanarak tez danışmanının hazırlayacağı değerlendirme raporunu komisyona iletmesi beklenir. Raporların hazırlatılması ve kapalı bir zarf içinde Ankara İletişimliler Vakfı’na teslimi sorumluluğu bursiyerindir. Değerlendirme raporunu İletişimliler Vakfı’na teslim etmeyen öğrencinin sonraki döneme ilişkin bursları otomatik olarak sonlanmış olur.Bursun kesilmesini gerektiren haller


8- Bursun kesilmesi şu durumlarda söz konusu olacaktır.


a) Öğrencinin ders aşamasında üç kez vermesi gereken, tez aşamasında ise üç aylık aralıklarla hazırlatması gereken değerlendirme raporunu sunmaması halinde,


b) Öğrencinin, kayıtlı olduğu lisansüstü programını bırakması halinde,


c) Öğrencinin düzenli ve sürekli bir gelire kavuşması halinde.Bursun geri ödenmesi


9- Öngörenler Bursu ilke olarak karşılıksızdır. Ancak, bursun devamlılığını temin etmek ve gelecekte de yeni adayların desteklenmesine kaynak yaratmak için fondan burs alan öğrencilerin meslek yaşamına atıldıktan sonra bursu aldıkları fona iade etmeleri beklenmektedir.Desteklenen çalışmaların yayınlanması


10- Öngörenler Bursu ile desteklenen lisansüstü çalışmaların yayın hakkı Ankara İletişimliler Vakfına aittir. Tez bursu alan öğrenciler bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılırlar. Ankara İletişimliler Vakfı bu çalışmaları kendisi yayınladığı takdirde, çalışmayı yapan kişiye başkaca bir telif ücreti ödemez. Ankara İletişimliler Vakfı, elindeki yayın hakkını “Bu çalışma Öngörenler Burs Fonu tarafından desteklenmiştir” ibaresini mutlaka eserin künyesinde vermek kaydıyla başka yayın kuruluşlarına devredebilir. Yayın hakkının devrinden elde edilecek telif ücreti, Öngörenler Burs Fonu’nun devamlılığını sağlamak için bu fona gelir olarak kaydedilir.Başvuruların ve bursların devamının değerlendirilmesi


11- Başvurular, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesine, Ankara İletişimliler Vakfı Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ve tercihen akademisyen iki üyenin katılımıyla oluşan toplam beş kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Seçimin ardından, komisyon, bursların devamı için verilecek değerlendirme raporlarını da inceler ve bursların devamına ya da sonlandırılmasına karar verir.