İLEV Yönetim Kurulu Ankara Üniv.Rektörünü Ziyareti