İletişimliler Vakfı Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:
1. Haldun Cezayirlioğlu – Başkan / DHMİ Basın Müşaviri
2. Canan Özgür – İkinci Başkan / Ressam
3. Yrd. Doç. Dr. Abdülrezak ALTUN – Sayman / A.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
4. Prof. Dr. Haluk Geray – Üye / A:Ü. İletişim Fakültesi Dekanı
5. Sibel Nart – Üye / TRT Ankara Radyosu Prodüktörü
6. Yrd. Doç. Dr. Fatih Keskin – Üye / A.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
7. Recep Karagözlü – Üye / Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
9. Ahmet Abakay – Üye / Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı
9. Faruk Bildirici – Üye / Gazetci, Hürriyet Gazetesi
10. Zeynep Gül Özşen – Üye