Meslekte 50 Yıl Onur Günü 2007Meslekte 50 Yıl Onur Günü 2007İletişimliler Vakfı’nın amaçlarından biri de, günümüzde artık giderek daha çeşitlenen kitle iletişim ortamında çalışan, toplumun her yönden bilgi alması ve aydınlanması için uğraşan meslek adamlarının hak ettikleri saygın konuma ulaşması için çalışmalar yürütmektir. Bu doğrultuda vakfımız, 2000 başlattığı ve 2003 yılından bu yana da gelenekselleştirmeye çalıştığı uygulama çerçevesinde; yaptıkları çalışmalarla iletişim alanına giren mesleklerin bugüne ulaşmasında katkıları olan meslek adamlarına birer şükran belgesi sunmaya başlamıştır. Bu doğrultuda Mayıs ayının 20’sini izleyen Cuma gününü her yıl “Meslekte 50 Yıl Onur Günü” olarak kutlamayı kararlaştırmıştır. Bu yıl 25 Mayıs 2007 Cuma günü düzenlenecek etkinlikte vakfımız, çeşitli meslek örgütleri aracılığıyla ulaştığı bir liste dahilinde, 1956, 1957 yılı ve öncesinde gazete, reklam, radyo ve sinema alanları başta olmak üzere, bugün iletişim alanı kapsamında değerlendirilen dallarda çalışmış ustalardan katılmak isteğinde olanları bu gün dahilinde bir araya getirecektir. Bu doğrultuda, katılımcılar için 25 Mayıs 2007 Cuma günü saat 17.00’de Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’ndeki Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Konferans Salonu’nda bir tören düzenlenecektir. Tören kapsamında ayrıca, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, uygulamalı dallarda yaptıkları çalışmalarla başarı gösterenlerine de, “Öğrenci Emek Ödülü” verilecektir. Tören bu haliyle eski ve yeni kuşakların bir araya gelmesi açısından da anlamlıdır. “Meslekte 50 Yıl” etkinliğini, gelecek yıllarda da gerçekleştirerek, gelenekselleştirmek çabasında olan İletişimliler Vakfı, pek çok dalı olsa da genel olarak iletişim mesleğine dönük duyarlılığın ve ilginin artmasını amaçlayan bu etkinliğin, ülkemizde, bu alanda pek çok kişi ya da kurum tarafından dağıtılan ve ölçütleri konusunda her zaman şüphe duyulan ödüllere karşı ilkeli bir yanıt olacağına inanmaktadır.