ki‘nin Yayın Kurulu ve Uluslararası Değerlendirme ve Danışma Kurulu Üyeleri

Editör

Nur Betül Çelik
Yayın Kurulu
Ahmet Tolungüç
Ayşe İnal
Bülent Çaplı
Halil Nalçaoğlu
Meral Özbek
Mine Gencel Bek
Mutlu Binark
Nejat Ulusay
Nur Betül Çelik
Ülkü Doğanay
Tasarım
M.Sobacı
Ahmet S. Baydar
Engin Doğan

Uluslararası Değerlendirme ve Danışma Kurulu
Ackbar Abbas, University of Hong Kong Armand Mattelard, University of Paris VIII
Briankle G. Chang, University of Massachusetts
Kuan-Hsing Chen, National Tsing-Hua University
George Gerbner, Temple University
Lawrence Grossberg, University of Illinois
Michael Morgan, University of Massachusetts
R. Radhakrihnan, University of Massachusetts